Nattåg Från Malmö till Köln och Bryssel

Nattåg från Malmö till Köln i Tyskland

En ny linje till Bryssel kan bli verklighet redan år 2022

Trafikverket utreder nu vilka möjligheter det finns att utöka nattågen från Sverige till kontinenen. Som ett första steg föreslår de nu att gå vidare med en förbindelse mellan Malmö och södra Tyskland, och då förmodligen inledningsvid ett nattåg till Köln som sedan fortsätter till Bryssel.

Restiden på sträckan är rimlig och det finns goda möjlighet till fortsatta anslutningar från Köln, – säger enhetschefen Anna Fällbom.

Enligt förslaget skulle nattåget lämna Malmö vid 20-tiden och i så fall vara framme i Köln tidig morgon och lite senare framme i Bryssel. I Köln finns det flera möjligheter för byten till andra tåglinjer och europeiska städer. T.ex kan du lätt ta dig vidare till London, Amsterdam eller Paris efter du tagit ett nattåg mellan Malmö och Köln.

Utöver en linje med nattåg till Köln som först skulle kunna gå i trafik år 2022 eller 2023, har Trafikverket också tittat på fler möjliga linjer, bland annat Malmö-Frankfurt, Stockholm-Bryssel och Malmö-Basel.

En spännande framtid för alla svenskar som vill kunna välja nattåg som ett alternativ till flyget till Europa.

Senaste uppdateringen är att ett nattåg till Bryssel via Köln kan börja köra redan påsken 2022, men det är fortfarande väldigt osäkert.